Subscribe to Newsletters
Social networking

LinkedinTwitterGoogleFacebook

Giải pháp Phòng chống rửa tiền

Tổng quan

AMLock thuộc Bộ giải pháp ngân hàng Kastle™ - giải pháp Phòng chống Rửa tiền tự động hỗ trợ cho các tổ chức trong việc tuân thủ các quy định về Phòng Chống Rửa Tiền. Hệ thống cung cấp cho các tổ chức ở tất cả các mô hình khác nhau, một phương tiện để phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực KYC, và một loạt các điều tra có giá trị và công cụ phân tích để hỗ trợ nhân viên trong việc thực hiện công việc của họ hiệu quả và dễ dàng.

AMLock có thể lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, vì thế nó cho phép hiển thị cái nhìn duy nhất cho khách hàng trên toàn sản phẩm và dịch vụ. Việc lấy dữ liệu có thể được thực hiện theo thời gian thực ngăn chặn các giao dịch được yêu cầu, hoặc có thể được thực hiện theo kế hoạch quy định.

Tính năng

Thiết kế chương trình “Know Your Customer” KYC

Kểm tra bên chuyển tiền và cơ sở dữ liệu khách hàng hiện tại so với OFAC SDN, danh sách khủng bố, danh sách đen, danh sách gian lận và danh sách hình sự hoặc bất kỳ danh sách nào mà được định nghĩa bởi các tổ chức tài chính.

Phát hiện Gian lận và Rửa tiền bằng cách giám sát chặt chẽ các mô hình giao dịch.

Hỗ trợ điều tra các cảnh báo khác

Cho phép điều tra thông qua các lần thanh toán trong quá khứ đã được lưu trong hệ thống.

Xác định các giao dịch che đậy và đáng ngờ và thực hiện phân tích thống kê hồ sơ của khách hàng.

Cung cấp thông tin tổng hợp và thống kê cho mục đích báo cáo.

Cung cấp các báo cáo tùy biến (Adhoc) và MIS được định nghĩa trước.

Điểm nổi bật

Hiểu khách hàng – Know Your Customer: Hiển thị danh sách cho phép bạn kiểm tra khách hàng, người thụ hưởng hoặc thậm chí không phải khách hàng đối với các danh sách chung hoặc nội bộ theo sự lựa chọn của bạn.

Xác định rủi ro và Hồ sơ hành vi: Giải pháp AMLOCK đánh giá các rủi ro rửa tiền ở cả hai cấp độ là tài khoản và khách hàng. Các mô đun phân loại rủi ro cung cấp cơ sở cấu hình để phân loại tất cả các nghiệp vụ giao dịch.

Giám sát giao dịch các hoạt động đáng ngờ: AMLOCK có một số kịch bản báo động sẵn có cung cấp cho bạn những công cụ để giám sát các giao dịch và xác định các mẫu nghi ngờ. AMLOCK cung cấp cho người sử dụng các phương tiện để truy tìm các giao dịch đã hình thành cơ sở của sự nghi ngờ và cho phép cái nhìn đa chiều của mô hình giao dịch.

Điều tra và báo cáo: Giải pháp AMLOCK cung cấp các báo cáo cảnh báo dựa trên việc tổng hợp các dữ liệu nghiệp vụ, đồng thời thực hiện việc điều tra với các giao dịch mờ ám và đáng ngờ. Giải pháp cũng cho phép chia sẻ dữ liệu cho các bên thứ ba thông qua các phương tiện khác nhau.

Lợi ích

Độ bao phủ sâu và rộng: Giải pháp AMLOCK là một trong số ít các giải pháp đáp ứng được từ A đến Z các tiêu chuẩn về Thông hiểu khách hàng (KYC), kiểm tra giao dịch thường xuyên, quản lý rủi ro và báo cáo các nghi ngờ theo các qui định về chống rửa tiền.

Tuân thủ nghiêm ngặt các qui định: Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc với các Cơ quan thanh tra tài chính và các cơ quan luật pháp trên khắp các khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi…xử lý các vấn đề về tuân thủ đối với các yêu cầu về pháp lý ngày càng chặt chẽ và tự động tạo báo cáo giao dịch tiền mặt, báo các giao dịch nghi ngờ, AMLOCK kết hợp các qui định tiên tiến và tối ưu nhất để đáp ứng toàn diện qui định về chống rửa tiền của Việt Nam

Kết nối liền mạch và Cấu trúc mở: AMLOCK là một cấu trúc mở cho phép kết nối liên tục với các ứng dụng khác, các hệ thống máy chủ, các kênh phân phối và các giao diện bên ngoài khác.

Các tính năng ưu việt khác: AMLOCK hỗ trợ ngân hàng vượt trên cả mục tiêu chỉ duy trì sự tuân thủ các qui định pháp lý qua một số tính năng ưu việt khác như các giải pháp Tri thức kinh doanh (Business Intelligence), Công cụ phân tích liên hệ địa lý (Graphical Link Analysis Tools), phân loại rủi ro (Risk Categorization), phần mềm phân tích giao dịch Khách hàng (Customer profiling)…Quản lý văn bản, đảm bảo chức năng đa dạng và thiết kế linh hoạt.

Tham số hóa cao: AMLOCK tăng cường năng lực của ngân hàng trong việc thiết lập các cảnh báo và qui định khác nhau nhằm kiểm tra và rà soát chặt chẽ các giao dịch với sự hỗ trợ tối thiểu và/hoặc thay đổi trong mã nguồn ứng dụng.

Hoàn toàn nội địa hóa: AMLOCK được thiết kế đa ngôn ngữ, đa tiền tệ, đa tổ chức, giải pháp hoàn toàn có thể cấu hình ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng và nền tảng độc lập: AMLOCK là hệ thống có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau như xử lý số lượng lớn giao dịch và xử lý hiệu quả các yêu cầu về tuân thủ qui định. Giải pháp được thiết kế chuẩn để xử lý số lượng người sử dụng lớn và dữ liệu lên đến hàng triệu giao dịch cho đến vài trăm tổ chức tài chính với các hoạt động qui mô nhỏ hơn. Nhờ vào cấu trúc mở, giải pháp cho phép các tổ chức tài chính lựa chọn triển khai giải pháp trên các nền tảng phần cứng có sẵn khác nhau.
so-do-chong-rua-tien

Với trên 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cùng với sự am hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng, CMCSoft là đối tác hàng đầu của 3i Infortech trong lĩnh vực triển khai giải pháp Chống rửa tiền.  
Bên cạnh đó, CMCSoft đã nghiên cứu và tích hợp nhiều giải pháp nhằm đem lại lợi ích thiết thực nhất cho các doanh nghiệp.

Khách hàng

Khách hàng tại Việt Nam:
kh-chong-rua-tien-viet-nam
 

Khách hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương
kh-chong-rua-tien-quoc-te

 

Facebook\
LinkedIn
Twitter
Google Plus